OBS Pierre Bayle en obs de Vier Leeuwen zijn samen een reguliere openbare school in de wijk Rubroek/Crooswijk. Het kenmerk van onze school is het goede, veilige leerklimaat en de prettige sfeer. 

Wij vinden het onze opdracht om bij ieder kind eruit te halen wat er inzit. Wij kijken niet naar groeps- en schoolgemiddelden, maar naar individuele ontwikkeling van ieder kind om zo het maximale eruit te halen.

Iedereen is welkom op onze school. Wij leven in een multiculturele samenleving die ons inziens een verrijking is voor iedereen en zeker voor onze kinderen.

Op onze school gaan wij uit van de regel:

"Ik ga met een ander om zoals ik wil dat de ander met mij omgaat".

 Wij, team en ouders geven in alles het goede voorbeeld aan onze kinderen. Respectvol met elkaar in gesprek gaan is bij ons gemeengoed. Zo kom je tot oplossingen die ertoe doen.

Wij willen dat 95% van onze leerlingen minimaal uitstromen op het niveau dat zij volgens ons Leerlingvolgsysteem van eind groep 5 in zich hebben. M.a.w. eind groep 5 blijkt uit alle gegevens dat een kind VMBO-TL als uitstroomniveau heeft, wij hem/haar onderwijs bieden op VMBO-TL/HAVO niveau.

Dit is mede te danken aan een uitstekende zorgstructuur waarin alle leerlingen meerdere keren per jaar besproken en geanalyseerd worden, om zo het juiste onderwijs aan te kunnen bieden.