Obs Pierre Bayle en obs de Vier Leeuwen: Goede, Veilige Openbare School in Rubroek/Crooswijk

Welkom bij obs Pierre Bayle en obs de Vier Leeuwen, een reguliere openbare school in de levendige wijk Rubroek/Crooswijk. Onze school staat bekend om het creëren van een veilig leerklimaat en een prettige sfeer. Onze missie is om het volledige potentieel van elk kind te benutten. We richten ons niet op groeps- of schoolgemiddelden, maar op de individuele ontwikkeling van ieder kind, zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen.

In onze diverse samenleving zien wij multiculturaliteit als een verrijking voor iedereen, vooral voor onze kinderen. Daarom verwelkomen wij iedereen met open armen op onze school. Bij ons geldt de gouden regel: 

"Ik ga met een ander om zoals ik wil dat de ander met mij omgaat." 

Dit principe vormt de basis van respectvolle interacties tussen alle betrokkenen, inclusief ons team, ouders en leerlingen. Door respectvol met elkaar in gesprek te gaan, kunnen we samen tot waardevolle oplossingen komen.

Ons doel is dat minimaal 95% van onze leerlingen het niveau behaalt dat volgens ons Leerlingvolgsysteem haalbaar is aan het einde van groep 5. Als bijvoorbeeld blijkt dat een kind op dat moment het potentieel heeft voor VMBO-TL, bieden wij onderwijs op VMBO-TL/HAVO-niveau aan.

Dit streven wordt mogelijk gemaakt door onze uitstekende zorgstructuur, waarin we regelmatig alle leerlingen bespreken en analyseren. Op die manier kunnen we het juiste onderwijsaanbod bieden, afgestemd op de individuele behoeften van elke leerling.

Ontdek het verschil dat Pierre Bayle en obs de Vier Leeuwen maken: een school waarin elk kind de kans krijgt om te groeien en te bloeien. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.