Openbare basisschool Pierre Bayle

Algemene Informatie

Schooltijden

Hieronder staan onze schooltijden, We hanteren een continurooster. Onze leerlingen gaan tussen de middag dus niet naar huis.

Maandag 08.30 - 14.45

Dinsdag 08.30 - 14.45

Woensdag 08.30 - 12.30

Donderdag 08.30 - 14.45

Vrijdag 08.30 - 14.45

Ziek melden

Het kan gebeuren dat uw kind een keer ziek is. U kunt in de ochtend voor 08.15 uur bellen naar 010 412 99 63 om uw kind af te melden. Ook kunt u via Parro een melding doen.

Parro

Voor de informatie naar de ouders gebruiken wij de Parro app. De leerkracht nodigt u uit om Parro te gebruiken middels een mail. Deze app is te vinden in de Google Play store en de Apple app store