Algemene informatie

Agenda

Ziekmelden

Het kan gebeuren dat uw kind een keer ziek is. U kunt in de ochtend voor 08.15 uur bellen naar 010 412 99 63 om uw kind af te melden .

Schooltijden

Hieronder staan onze schooltijden, We hanteren een continurooster. Onze leerlingen gaan tussen de middag dus niet naar huis.

Maandag08.30 – 14.45
Dinsdag08.30 – 14.45
Woensdag08.30 – 12.30
Donderdag08.30 – 14.45
Vrijdag08.30 – 14.45

Parro

Voor de informatie naar de ouders gebruiken wij de Parro app. De leerkracht nodigt u uit om Parro te gebruiken middels een mail. Deze app is te vinden in de Google Play store en de Apple app store